05 01 2012

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Antisosyal Kişilik Bozukluğu, halk arasında "psikopat" diye tarif edilen

kişilerin gösterdikleri davranış bozukluklarıyla tanımlanabilen bir kişilik

bozukluğudur. Bir bireyin 15 yaşından itibaren sürdürdüğü, başkalarının

haklarını yok sayma ve başkalarının haklarına saldırma şeklinde gelişen kişilik

bozukluğudur. Suça ve tutuklanmaya yönelik davranışları devam ettirme,

yasalara ve toplum kurallarına başkaldırı, zevk için veya kendi çıkarı için

huzur bozma, saldırganlık, sorumsuzluk, vicdan duygusunun yokluğu,

yetersizliği, başkalarına zarar vererek zevk aldığında dahi kendini haklı

çıkaracak bir model oluşturma şeklinde gelişen bir bozukluktur. Bu kişiler

gergin, huzursuz, öfkeli, umursamaz, acımasız, bencil ve sadistiktik. 

Başkalarına zarar verdikleri gibi kendi bedenlerine de kesici ve delici

aletlerle izler bırakırlar. Alkol ve madde kullanımı bu grupta yüksektir.

9
0
0
Yorum Yaz